Składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. za 2016r.

Informujemy, iż na podstawie „Uchwały nr Z/XI/01/16 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej za 2016 rok” została ustalona następująca wysokość składki członkowskiej za 2016 r. dla poszczególnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
1. osoby fizyczne – 50,00 zł.
2. osoby prawne (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) – 50,00 zł.
Składkę można wpłacić bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia o numerze: 96 8769 0002 0390 8048 2000 0020, w Biurze Stowarzyszenia lub na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia. W Biurze można również uzyskać informację nt. zaległych składek członkowskich