SKUTECZNA PROMOCJA WŁASNEGO BIZNESU – relacja ze szkolenia

Dnia 16 listopada 2017r. w ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości, odbyło się szkolenie „Skuteczna promocja własnego biznesu”.
Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przy współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach. Szkolenie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Prowadzącym szkolenie był Pan Dominik Sołowiej – trener i specjalista ds. promocji. Szkolenie poprzedziła prelekcja Pani Magdaleny Sienkiewicz dotycząca wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw.
Głównym celem spotkania była aktywizacja lokalnych przedsiębiorców, w tym promocja produktu lokalnego.
Szkolenie skierowane było do lokalnych wytwórców i przedsiębiorców z obszaru LGD N.A.R.E.W. Wśród tematów poruszonych na szkoleniu znalazły się m.in.: skuteczna promocja produktu i usługi, czym jest klasyczna reklama oraz jak korzystać z mediów społecznościowych i programów komputerowych w realizacji skutecznej strategii promocyjnej.
W szkoleniu wzięło udział 26 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele branży agroturystycznej, artystycznej, muzycznej, transportowej, a także fotograficznej. Słuchacze bardzo aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, dzieląc się własnymi pomysłami i doświadczeniami.

Dziękujemy prowadzącym za profesjonalne i interesujące szkolenie a uczestnikom za aktywne uczestnictwo.