Spotkania aktywizujące: Wyszki, Turośń Kościelna, Suraż – wrzesień 2011