Spotkania aktywizująco-szkoleniowe nt. wypełniania wniosków

Zakończyły się spotkania aktywizująco-szkoleniowych nt. wypełniania wniosków z zakresu: odnowa wsi i małe projekty. W spotkaniach, w 9 gminach, uczestniczyły osoby fizyczne, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji kultury zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych

Zakończyły się spotkania aktywizująco-szkoleniowych nt. wypełniania wniosków z zakresu: odnowa wsi i małe projekty. W spotkaniach, w 9 gminach, uczestniczyły osoby fizyczne, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji kultury zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych na realizację swoich projektów. W przypadku zainteresowania, spotkania takie zostaną zorganizowane jeszcze raz w tym roku. O ich terminie będziemy informować na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy.