Spotkania informacyjne skierowane do Wnioskodawców i Beneficjentów RPOWP 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, poświęcone zagadnieniom z zakresu kontroli w miejscu realizacji projektów współfinansowanych z EFS, skierowane do Wnioskodawców i Beneficjentów RPOWP 2014-2020.

W dniach 27 i 30 kwietnia (do wyboru jeden termin) omówione zostaną typy projektów 1-5 działania 9.1., natomiast w dniach 10 lub 11 maja przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące typów 6-10 działania 9.1

Link do zapisu na szkolenie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.