Spotkania konsultacyjne na terenie LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – gm. Krypno i gm. Tykocin.

W dniu 05 października w kolejnych gminach członkowskich Stowarzyszania N.A.R.E.W.: Krypnie oraz Tykocinie, odbyły się konsultacje społeczne poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020
Szczególnie miło i gościnnie zostaliśmy przyjęci w sali Gminnego Centrum Kultury w Krypnie, nowoprzyjętej gminie członkowskiej Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Mieszkańcy tej gminy, reprezentanci podmiotów gospodarczych oraz sektora publicznego przedstawili nam walory tego obszaru, które powinny zostać wykorzystane dla rozwoju gospodarczego tego obszaru, przeanalizowaliśmy wspólnie cele główne i szczegółowe oraz odbyła się dyskusja dotycząca przykładowych przedsięwzięć prowadzących do ich zrealizowania. Szczególnie reprezentowaną grupą uczestników na spotkaniu w Tykocinie był sektor gospodarczy: 80% uczestników spotkania stanowili miejscowi przedsiębiorcy. Wskazali oni, iż tylko rozwój gospodarczy, a w szczególności inwestycje skierowane do miasta, jako potencjalnego miejsca pracy, mogą być podstawą do rozwoju pozostałych obszarów. Najważniejszą dla nich słabą stroną tego obszaru jest brak Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz brak społeczeństwa obywatelskiego. Ważne są więc dla nich inwestycje w infrastrukturę turystyczną, odnawianie zabytków kultury, których nie brakuje w Tykocinie i przede wszystkim szeroka promocja tego regionu poza granicami województwa podlaskiego. 
Uzyskane na wszystkich spotkaniach materiały zostaną wykorzystane przez zespół opracowujący strategię do sformułowania celów i wskaźników, jakie powinny zostać przyjęte, by urzeczywistnić społeczne oczekiwania.