Spotkanie aktywizujące nt. wsi tematycznych – Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie – 19.11.2013

W dniu 19 listopada 2013 roku na zaproszenie wójta Gminy Sokoły, Pana Józefa Zajkowskiego, w Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie odbyło się spotkanie nt. wsi tematycznych z mieszkańcami miejscowości Waniewo oraz innych należących do gminy Sokoły.

 

Przedstawiciele LGD zaprezentowali przykłady wsi tematycznych funkcjonujących w Polsce, omówili zasady ich zakładania oraz funkcjonowania. Uzupełnieniem spotkania była możliwość spotkania z Państwem Barbarą i Krzysztofem Pac, którzy na terenie województwa podlaskiego (Krypno Wielkie) prowadzą wieś tematyczną pod nazwą „Pacowa Chata – przysiółek szlachecki”. Państwo Pac ze swojej strony opisali początki swojej pracy nad założeniem tej wsi, możliwościami zdobycia funduszy, w tym unijnych, na rozpoczęcie takiej działalności, opowiedzieli o zasadach funkcjonowania oraz bieżącej działalności – organizowanych imprezach, konieczności ciągłego wprowadzania nowych produktów do oferty przedstawiając zarówno plusy, jak i minusy prowadzenia takiej wsi tematycznej. Na koniec spotkania nastąpiła ożywiona dyskusja – prowadzona przez Pana Wójta – nt. możliwości założenia wsi tematycznej na terenie gminy Sokoły. Przeanalizowano wstępnie znajdujący się wśród mieszkańców potencjał, ich pomysły i możliwości realizacji całego przedsięwzięcia. Pan Wójt zapowiedział, iż w najbliższym czasie takie spotkania odbędą się również w innych miejscowościach tej gminy, aby rozpowszechnić tą ideę wśród mieszkańców.