Spotkanie informacyjne – 15 września 2017 r. dotyczące naboru nr 8/2017 i 9/2017

SPOTKANIE INFORMACYJNE

15 września 2017r (piątek) w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

  • Godz. 13.00 – PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.3.1: Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W. – NABÓR nr 8 /2017;
  • Godz. 14.30 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.2: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD N.A.R.E.W. – NABÓR nr 9 /2017.

    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!