Spotkanie informacyjne dotyczące naboru nr 1/2022

10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynającego się 17 stycznia 2022 r. naboru nr 1/2022 – PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Przedsięwzięcie: 1.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.
z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!