Spotkanie informacyjne pt.: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”

Jednym z prelegentów będzie pracownik biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W., który przedstawi założenia Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz odpowie na Państwa pytania.
Serdecznie zapraszamy.