SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU I OCENY OPERACJI

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z § 3 ust. 2 Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w załączeniu przedstawia Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru i oceny operacji.

Załącznik: