Sprostowanie do Protokołu z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W protokole z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 09.06.2017r, prostuje się oczywiste omyłki pisarskie, w ten sposób że :
1) prostuje się zapis daty posiedzenia „08.06.2017r.” na właściwy: „09.06.2017r.”,
2) w Ad.10 protokołu w pkt 7-14 ostatni element numeru uchwały oznaczający rok: jest 16 powinno być 17.
3) w Ad.11 nr naboru to 5/2017,
4) w Ad.12 skreśla się wyraz „nie”, gdyż lista została sporządzona.

Załączniki: