Sprostowanie do Protokołu z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W protokole z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 27.07.2018r, uzupełnia się punkt 11 protokołu o omyłkowo pominięty zapis.

Załączniki: