Sprostowanie do Wyników naboru nr 1/2022 – Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

W liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR oraz liście operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – nabór 1/2022, prostuje się oczywistą omyłkę dotyczącą numeru wniosku nadanego przez Lokalną Grupę Działania.

załącznik:

  1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
  2. Lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W