Sprostowanie do Wyników naboru nr 3/2021 – Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

W liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR oraz liście operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – nabór 3/2021, prostuje się oczywistą omyłkę dotyczącą kwoty wsparcia wnioskowanej przez podmiot ubiegający się o wsparcie oraz ustalonej kwoty wsparcia przy wniosku o numerze 1.2.1/3/2021/33.

załącznik:

  1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
  2. Lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W