Sprostowanie do wyników oceny wniosku w ramach naboru nr 3/2020 – Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Informuję, iż zgodnie z decyzją Rady programowej LGD N.A.R.E.W. z dnia 25.05.2020 r. :
1) prostuje się oczywiste omyłki rachunkowe w Uchwale Nr R/III/19/20 z dnia 19.03.2020r w sposób jak w załączonej w Uchwale Nr R/VII/1/20 z dnia 25 maja 2020r.,
2) prostuje się zapisy w Liście operacji wybranych oraz Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, w sposób jak w załączonych listach .
                                                                   

  Przewodniczący Rady
Tomasz Mieczysław Andruszkiewicz

załączniki:
1. uchwała nr R/VII/1/20
2. lista operacji zgodnych
3. lista operacji wybranych