„Szansa na start” – relacja

„Szansa na start”
18 czerwca br. na Stadionie Miejskim Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach odbyły się X Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Szansa na start”. Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w organizację przedsięwzięcia, które miało na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych, jak też upowszechnianie   i   propagowanie   sportu   jako   rehabilitacji   społecznej   osób niepełnosprawnych.
W zawodach wzięły udział drużyny z województwa podlaskiego, w tym mieszkańcy gmin należących do Stowarzyszenia.