Szkolenia i doradztwo z zakresu wypełniania wniosków

Szkolenia i doradztwo z zakresu wypełniania wniosków z działań: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 18 – 28 kwietnia 2011

Szkolenia i doradztwo z zakresu wypełniania wniosków z działań: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 18 – 28 kwietnia 2011

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 4.1/413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 na operację, która odpowiada warunkom pomocy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, z limitem środków: 141 735,80 zł. oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z limitem środków: 223 801,80 zł. w terminie 15 kwietnia – 29 kwietnia 2011

zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, tj. Choroszczy, Kobylin-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek

na bezpłatne szkolenia z zakresu

wypełniania wniosków z w/w działań, które odbędą się w dniach:

18 kwiecień 2011 (poniedziałek) w Łapach w Urzędzie Miasta i Gminy Łapy, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, w godzinach 15.00 – 19.30.

19 kwietnia 2011 (wtorek) w Turośni Kościelnej w biurze Stowarzyszenia, tj. przy ul. Lipowej 4, w godzinach 15.00 – 19.30.

 

oraz do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie z w/w działań w dniach 20, 26, 27 i 28 kwietnia 2011 (w godzinach 15.00 – 19.00) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny doradztwa. W celu zapisu na doradztwo prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.

Program szkoleń

  • 15.00 – 16.30 – przedstawienie zasad przyjmowania wniosków przez LGD N.A.R.E.W., procedura naboru, karty oceny: zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów, omówienie zakresu działań 311 i 312, kategorii beneficjentów, rodzaju kosztów;
  • 16.30 – 18.00 – omówienie formularza wzoru wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
  • 18.00 – 19.30 – omówienie formularza wzoru wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W czasie szkolenia uczestnicy mają zapewniony drobny poczęstunek.