Szkolenie członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Szkolenie członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 19 październik 2010 (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej.

Zapraszamy członków Rady i Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na szkolenie z zakresu oceny wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej w dniu 19 października 2010 roku (wtorek) w godzinach 13.00 – 20.00. Szkolenie ma na celu podnoszenie jakości pracy w/w organów w związku z oceną operacji zgłaszanych na konkursy organizowane przez Stowarzyszenie. Spotkanie poprowadzi Pan Paweł Gąsiorek – specjalista z ODR-u.