Szkolenie online – Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami

Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na szkolenie “Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się w dn. 18 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 na platformie Zoom.
Spotkanie online ma na celu przeszkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głównymi zagadnieniami będą:

  • wprowadzenie uczestników w problematykę turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami;
  • formy turystyki osób z niepełnosprawnościami;
  • dostosowanie obiektów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • przygotowanie imprezy turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami;
  • podstawy prawne, etyczne, psychologiczne i odpowiedzialność związane z turystyką dla osób z niepełnosprawnościami;
  • pierwszą pomoc w aspekcie pomocy osobie z niepełnosprawnością;
  • specyfikę asystowania osobie z dysfunkcją wzroku, narządu ruchu, mowy lub słuchu.

W szkoleniu mogą wziąć udział organizatorzy turystyki, pracownicy obiektów turystycznych, w tym hoteli itp., pracownicy stowarzyszeń oraz fundacji związanych z turystyką oraz osobami z niepełnosprawnościami, pracownicy informacji turystycznej oraz zarządcy produktów turystycznych.
Szkolenie poprowadzi Wojciech Grabowski, Prezes Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS”.
Udział w szkoleniu online jest bezpłatny. Zaleca się wcześniejszą instalację darmowego programu Zoom: https://zoom.us/download

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres e.packiewicz@podlaskie.it najpóźniej do dn. 17 grudnia 2020 r., do godz. 16:00. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do powyższej informacji. Można go również pobrać ze strony: https://podlaskie.it/wp-content/uploads/2020/12/Formularz-zgloszeniowy-Szkolenie-18-12-2020.pdf.

W dn. 17 grudnia br. osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają wiadomość e-mail zawierającą link, który umożliwi dołączenie do spotkania.
Więcej informacji: https://podlaskie.it/aktualnosci/szkolenie-turystyka-dostepna-i-obsluga-osob-z-niepelnosprawnosciami/.

Pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres e-mail: e.packiewicz@podlaskie.it lub telefonicznie: 85 653 77 97. Osobą do kontaktu jest Ewa Packiewicz.

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy