Szkolenie „Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju – od konsultacji społecznych do wskaźników realizacji” – Hotel Kozioł / Kozioł – 19 – 21 lutego 2014 roku

W dniach 19 – 21 lutego 2014 roku pracownicy Biura oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. uczestniczyli w zorganizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wraz z Podlaską Siecią Lokalnych Grup Działania w szkoleniu pt. „Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju – od konsultacji społecznych do wskaźników realizacji”.

Celem szkolenia było zaktualizowanie wiedzy na temat działań uspołecznienia programowania lokalnych strategii rozwoju oraz planowania celów i działań w powiązaniu ze wskaźnikami ich realizacji.  Na początku spotkania określono stan prac nad dokumentami strategicznymi województwa podlaskiego i PROWu w zakresie RLKS, przedstawiono wnioski i rekomendacje z warsztatów, które odbyły się w listopadzie 2013 roku w Supraślu. Przez trzy dni odbywały się prace w grupach (w naszej były również LGD: Puszcza Knyszyńska oraz Królewski Gościniec Podlasia) polegające na analizie i aktualizacji zakresów dokumentów strategicznych w LGD w kontekście planowanych wskaźników produktu i rezultatu oraz odbywały się konsultacje i partycypacje w tworzeniu strategii.