Szkolenie w Łapach

W dniach 14 i 15 grudnia 2009 w Łapach odbyło się drugie już szkolenie dla mieszkańców nt. wypełniania wniosków do projektów w ramach LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

W dniach 14 i 15 grudnia 2009 w Łapach odbyło się drugie już szkolenie dla mieszkańców nt. wypełniania wniosków do projektów w ramach LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

W szkoleniach uczestniczyły łącznie 33 osoby z terenu gmin Łap, Sokół i Poświętnego.

 

Podobnie jak w Turośni Kościelnej, program szkolenia obejmował zapoznanie uczestników z celami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W., procedurą przyznawania środków oraz przede wszystkim z formularzami wniosków o dofinansowanie w ramach czterech działań: Odnowa i rozwój wsi, „małe projekty”, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Zorganizowane zostały również praktyczne warsztaty i konsultacje indywidualne.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w Tykocinie 18 i 19 grudnia.