Szkolenie w Tykocinie

W dniach 18 i 19 grudnia 2009, w Tykocinie odbyło się ostatnie już szkolenie dla mieszkańców LGD N.A.R.E.W. Dotyczyło ono możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR oraz poprawnego wypełniania wniosku aplikacyjnego.

W dniach 18 i 19 grudnia 2009, w Tykocinie odbyło się ostatnie już szkolenie dla mieszkańców LGD N.A.R.E.W. Dotyczyło ono możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR oraz poprawnego wypełniania wniosku aplikacyjnego.

W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy gmin: Tykocin, Kobylin-Borzymy oraz Choroszczy. Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych frekwencja dopisała. Tematyka spotkania była analogiczna do dwóch poprzednich szkoleń.

Szkolenie to zamknęło cykl przygotowań zrealizowanych w 2009 roku i dedykowanych do mieszkańców ternu LGD N.A.R.E.W. w celu przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w programie Leader.