SZKOLENIE – WYKORZYSTANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich organizowane w dniach 21-22 WRZEŚNIA 2017 R. nt.: WYKORZYSTANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM.
Celem szkolenia jest zapoznanie doradców rolniczych – specjalistów ds. produkcji roślinnej, pracowników izb rolniczych, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane wykorzystaniem nowoczesnych możliwości w rolnictwie, tj.: nawigacji satelitarnej w zakresie precyzyjnego nawożenia, oprysku i siewu.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pobieraniem prób gleby do badań sprzętem sprzężonym z GPS, badaniem zasobności gleb, skanowaniem struktury gleby skanerem elektromagnetycznym. Wyniki prób gleby posłużą do opracowania planu nawożenia i precyzyjnej aplikacji nawozu na poszczególnych polach.

Uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć mapy precyzyjnego oprysku i precyzyjnego siewu przy użyciu bezzałogowych
samolotów. W trakcie szkolenia omówione zostaną również programy do przetwarzania danych zebranych w rolnictwie precyzyjnym.

W drugim dniu szkolenia odbędą się warsztaty terenowe prowadzone przez przedstawicieli firm oferujących innowacyjne urządzenia do
zastosowania w rolnictwie precyzyjnym na Agroshow w Bednarach (woj. wielkopolskie).

WARSZTATY TERENOWE OBEJMUJĄ:

* pokaz wykorzystania urządzeń do precyzyjnego siewu, nawożenia i oprysku oraz równoległego prowadzenia maszyn,
* pokaz obsługi i wykorzystania drona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie zajęć 21 września 2017 r. o godz. 11:15 w CDR O/Poznań przy ul. Winogrady 63.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY. Koszty dydaktyki, wyżywienia i noclegu oraz przejazd na Agroshow zapewnia CDR

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SEMINARIUM PROSIMY PRZESŁAĆ na załączonym formularzu faksem – nr 61 820 19 71, lub e-mail: poznan@cdr.gov.pl – DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2017 R.

OSOBA DO KONTAKTU:

ZYGMUNT BILSKI tel. 61 8232081 wew. 174, e- mail:-z.bilski@cdr.gov.pl,
i.zysnarska@cdr.gov.pl

Załączniki: