Szkolenie – Wykorzystanie walorów kulturowo-przyrodniczych w turystyce na przykładzie sieci markowych kwater agroturystycznych – poznawanie dobrych praktyk na obszarze LGD „Puszcza Białowieska”