Szkolenie z obsługi programu MS Excel ze szczególnym uwzględnieniem wniosku na „małe projekty” Turośń Kościelna