Szkolenie z zakresu poprawnego prowadzenia i rozliczania projektów z działania „małe projekty” – Turośń Kościelna 27.06.2012.