Szkolenie z zakresu poprawnego wypełniania wniosków z działań „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” oraz „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” – 19 i 20 wrzesień 2011

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków z działań „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” oraz „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki na bezpłatne szkolenie

 

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków z działań „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” oraz „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki na bezpłatne szkolenie z zakresu

POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH z w/w działań.

Szkolenia odbędą się w dniach:

  • 19 września 2011 (poniedziałek) w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, ul. 11 Listopada 8 w Tykocinie w godzinach 15.30 – 20.15,

  • 20 września 2011 (wtorek) w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4 w godzinach 15.30 – 20.15.

Program szkoleń

  • 15.30 – 17.00 – przedstawienie zasad przyjmowania wniosków przez LGD N.A.R.E.W., procedura naboru, karty oceny: zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów, omówienie zakresu działań 311 i 312, kategorii beneficjentów, rodzaju kosztów; (2 godz.)

  • 17.00 – 17.15 – Przerwa kawowa

  • 17.15 – 18.45 – omówienie formularza wzoru wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”; (2 godz.)

  • 18.45 – 20.15 – omówienie formularza wzoru wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (2 godz.)

W czasie szkolenia uczestnicy mają zapewniony drobny poczęstunek.