Szkolenie z zakresu poprawnego wypełniania wniosków z działania „małe projekty” – Urząd Miejski w Łapach – 27 luty 2012 r. (poniedziałek)

Zapraszamy mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu poprawnego wypełniania wniosków aplikacyjnych z działania:

 

Zapraszamy mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu poprawnego wypełniania wniosków aplikacyjnych z działania:

„MAŁE PROJEKTY” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

które odbędzie się w dniu 27 lutego 2012 roku w (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Łapach

przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 w godz. 15.00 – 19.30 według następującego programu:*

  • 15.00 – 16.30 – przedstawienie zasad przyjmowania wniosków przez LGD N.A.R.E.W.: procedura i tryb naboru, karty oceny: zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów, omówienie zakresu działania, kategorii beneficjentów, rodzaju kosztów;
  • 16.30 – 19.00 – omówienie formularza wzoru wniosku o przyznanie pomocy w wersji aktywnego pdf. (na przykładowym wniosku z małych projektów);
  • 19.00 – 19.30 – dyskusja, zapytanie uczestników i podsumowanie szkolenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

*uczestnikom zapewniamy drobny poczęstunek