Szlaki dojściowe do wież widokowych

  • Łapy – kolor czarny, długość 1 km. Szlak do wieży widokowej w NPN w pobliżu mostu drogowego na Narwi. Biegnie chodnikiem ul. Mostową od skrzyżowania z ul. Gen. Wł. Sikorskiego i Graniczną. Umożliwia mieszkańcom Łap i turystom dojście do wieży widokowej i podziwianie doliny Narwi.
  • Łapy-Szołajdy – kolor czarny, długość 0,5 km. Szlak do wieży widokowej w południowej części NPN. Prowadzi od świetlicy wiejskiej przez łąki do koryta Narwi. Na szlak turyści mogą dojechać podróżując Rowerową Obwodnicą NPN. Istnieje możliwość również wejścia na wieżę płynąc rzeką Narwią i jej odnogą.
  • Pańki – kolor czarny, długość 0,5 km. Szlak do wieży widokowej w NPN przed drogą na jaz w Rzędzianach. Odchodzi od głównej ulicy przez wieś, którą biegnie pieszy Szlak Nadnarwiański oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Umożliwia zatrzymanie się na odpoczynek podróżującym tędy turystom i podziwianie Narwiańskiego Parku Narodowego.
  • Suraż – kolor czarny, długość 5 km. Szlak do wieży widokowej w NPN na uroczysku „Turec”. Prowadzi od Rynku Ruskiego w Surażu, ul. 11 Listopada, a następnie drogami polnymi i leśnymi. Częściowo nakłada się na pieszy Szlak Włókniarzy oraz ścieżkę Suraż-Kowale, którymi można dotrzeć w pobliże wieży widokowej.
  • Topilec – kolor czarny, długość 0,5 km. Szlak do wieży widokowej w Narwiańskim Parku Narodowym na uroczysku „Sosnowiec”. Prowadzi od zakrętu na końcu wsi przez podmokłe tereny na wyniesienie grądowe. Stanowi boczne odgałęzienie od pieszego Szlaku Nadnarwiańskiego.
  • Uhowo – kolor czarny, długość 3 km. Szlak do wieży widokowej wNarwiańskim Parku Narodowym na północ od Uhowa. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg przy stacji PKP i biegnie ul. A. Mickiewicza a następnie drogą polną wzdłuż doliny Narwi. Umożliwia dojście do wieży widokowej dla turystów podróżujących koleją, mieszkańcom Łap i Uhowa.
  • Wólka Waniewska – kolor czarny, długość 2,5 km. Szlak do wieży widokowej w Narwiańskim Parku Narodowym na północ od wsi Wólka Waniewska. Prowadzi od drogi wojewódzkiej, ulicą do i przez wieś a następnie drogą przez łąki do starorzecza Narwi. Turyści mogą tu dotrzeć Podlaskim Szlakiem Bocianim i pieszym Szlakiem im. Wł. Puchalskiego.