Szlaki wodne

•    Kajakiem Wokół Kurowa. Szlak oznaczony dwiema tablicami informacyjnymi: w Kurowie i przy „zerwanym moście” wiedzie 3 trasami. Pierwsza trasa krótkiej pętli o dł. 1,6 km, czas przepłynięcia tej trasy to około 45 minut. Druga trasa średniej pętli o dł. 3,2 km, czas przepłynięcia to około 1,5 godziny. Z przystani w Knurowie szlak prowadzi w kierunku Waniewa, a następnie powrót dopływem Narwi, rzeką Kurówką, Trzecia trasa dużej pętli, o dł. 7,7 km, przepłynięcie tej trasy zajmuje ok. 3 godzin, jest polecana szczególnie wytrwałym i doświadczonym kajakarzom, ponieważ spora część tej trasy prowadzi pod prąd.
•    Kajakiem Wokół Uhowa. Szlak nieoznakowany prowadzący w formie 8 km pętli z przystani OKF w Uhowie. Prowadzi z prądem rzeki Narwi na północ pod mostami na rozlewisko „Rozgnój”. Tutaj zawraca na południe boczną odnogą Narwi o słabym nurcie. Obie odnogi łączą się pod mostami i stąd powrót do przystani 500 m pod prąd. W Uhowie warto zwiedzić Galerię Narwiańską oraz obejrzeć po drodze panoramę rzeki z dwóch wież widokowych.

•    Narwiański Labirynt. Szlak o długości około 50 km prowadzi przez cały Narwiański Park Narodowy z Suraża do Rzędzian. Na jego pokonanie potrzeba 2-3 dni z możliwością noclegów i zwiedzania: Suraża, Topilca, Waniewa, Kurowa. Na szlaku znajdują się tablice informacyjne, wieże, pomosty, platformy widokowe, kładki, wiaty. Ze względu na utrudnioną orientację polecany do spływów z przewodnikiem.
•    Pradoliny Narwi. Szlak o dł. 90 km, prowadzący jednym korytem Narwi od Zbiornika Siemianówka do Suraża. Na terenie LDG N.A.R.E.W. odcinek 20 km z Leszni do Suraża. Przepłynięcie całego szlaku zajmuje od 3 do 5 dni z możliwością noclegów oraz zwiedzania Narwi, Plosek, Doktorc, Suraża. Na trasie szlaku tablice informacyjne w miejscu lokalizacji wiat turystycznych i pomostów.
•    Rzeka Ślina. Spławny jedynie w górnym odcinku rzeki na długości 10km od Milewa do Targoni Wit. Jest to szlak o wysokim stopniu trudności (dużo przenosek kajaków, zwalone drzewa, miejscami gruba warstwa rzęsy). Spływ można kontynuować Narwią do Strąkowej Góry z możliwością pobytu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna”.
•    Tykocin – Góra Strękowa. Szlak prowadzi uregulowanym korytem Narwi o długości 30 km. Utrudnieniem na szlaku są dwa jazy i konieczność przenoszenia kajaków. Rekompensują to zabytki Tykocina, pobyt w Europejskiej Wsi Bocianiej w Pentowie, Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna” w Strękowej Górze, panorama Narwi i ruiny schronu kpt. Raginisa w Górze Strękowej.