Trwa nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”, realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości. Ma sprzyjać społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Stanowi on realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” (M. P. 2019, poz. 808).

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia. Aplikowanie odbywa się za pomocą programu Witkac – link do platformy informatycznej (www.witkac.pl). Na tym etapie nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Nabór trwa do 9 lipca 2020 r. (do godz. 15.00).

Szczegóły, regulamin oraz instrukcja wypełniania wniosku – link do strony NID.