Umowa na projekt współpracy: „Mobilne Okno Blisko Informacji” (MOBI)

W dniu 18 lutego 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi podpisał czwarty już projekt współpracy w ramach Programu, osi 4 Leader działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”

W dniu 18 lutego 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi podpisał w Urzędzie Marszałkowskim wraz z pięcioma Lokalnymi Grupami Działania z województwa podlaskiego, tj. „Bramą na Bagna”, Stowarzyszeniem LGD „Kraina Bobra”, Fundacją „Kraina Mlekiem Płynąca”, Stowarzyszeniem LGD Szlak Tatarski oraz „Sejneńszczyzną” czwarty już projekt współpracy w ramach Programu, osi 4 Leader działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn. „Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne” o akronimie MOBI.

 

Projekt trwa od lutego do końca lipca 2014 roku. Celami operacji są:

 

  1. poprawa dostępu do informacji społeczności lokalnej i turystów oraz zwiększenie przepływu informacji z lokalnych grup działania i samorządów poprzez budowę mobilnego systemu informacyjno – komunikacyjnego,
  2. wzrost spójności obszaru objętego projektem poprzez budowę jednolitego systemu informacji mobilnej,
  3. wzrost potencjału gospodarczego w zakresie turystyki poprzez stworzenie jednolitego dla większego obszaru mobilnego systemu informacji.

 

Koordynującą projekt jest Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”, całkowity budżet projektu wynosi 201 793,00 zł. (w tym koszty kwalifikowalne 200 940,67 zł.), z czego budżet Stowarzyszenia N.A.R.E.W. to kwota 36 650,16 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu to:

  • budowa systemu informacyjnego www.mobi poprzez wykonanie oprogramowania stron www.mobi, dokonanie dostosowań indywidualnych oraz wynajem serwera dla każdego z partnerów,
  • pozyskiwanie i wprowadzanie danych poprzez zorganizowanie jednodniowego szkolenia pn. „Nowe technologie dla promocji obszarów wiejskich, obsługa systemu zarzadzania stroną mobi”,
  • promocja poprzez pozycjonowanie strony, reklamy w serwisach internetowych i portalach społecznościowych, wydanie promocyjnych kart pocztowych,
    organizacja konferencji podsumowującej projekt.

 

Grupą docelową projektu współpracy są organizacje pozarządowe, w tym LGD, sektor prywatny, lokalni mieszkańcy oraz przede wszystkim turyści.

 

Szczegóły i pozostałe informacje o projekcie w zakładce LEADER – Projekty współpracy – MOBI

 

Do pobrania: zestawienie rzeczowo – finansowe