Utworzenie nowej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług budowlano – wykończeniowych