Uwaga! Nowa usługa w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Białymstoku

Gminy i przedsiębiorcy mogą skorzystać teraz z bezpłatnych informacji o możliwościach realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Konsultanci wyjaśnią, na czym polega PPP, kiedy można je zastosować i czy różni się od innych sposobów realizacji projektów. Opowiedzą o zaletach takich projektów oraz omówią ryzyko.

W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 w tej formule będzie można realizować wiele projektów. Gminy będą mogły korzystać z doświadczenia przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji, dzięki czemu poprawi się jakość oferowanych przez nie usług publicznych.

Wkrótce konsultanci z białostockiego punktu zorganizują spotkania informacyjne i szkolenia z ekspertami w zakresie tego typu inwestycji.

Więcej informacji na temat PPP można znaleźć na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Materiały o takiej tematyce znajdują się również na platformie YouTube.

Pytania w sprawie PPP należy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny FE w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Infolinia: 8013 08013
e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego UMWP