UWAGA – Zmiana wzoru wniosku i załączników do działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż z dniem 06 kwietnia 2011 uległ zmianie wzór wniosku oraz załączników do działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż z dniem 06 kwietnia 2011 uległ zmianie wzór wniosku oraz załączników do działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W związku z powyższym wszyscy wnioskodawcy, którzy będą składać wnioski w naborze ogłoszonym w terminie 15 – 29 kwietnia 2011 są zobowiązani do sporządzenia wniosku z tego działania na formularzu PROW_413_312/11/01. Wnioski na starszej wersji nie będą przyjmowane.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia od dnia 15 kwietnia 2011 znajduje się najnowszy wniosek wraz z załącznikami.