V edycja Konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim serdecznie zaprasza liderów środowisk lokalnych, organizacje, grupy formalne i nieformalne, sołectwa, przedstawicieli OSP oraz liderów środowisk lokalnych prowadzących działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących podjęcie działalności aktywizującej konkretną społeczność na spotkanie informacyjne dotyczące omówienia zasad uczestnictwa w V edycji Konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”, które odbędzie się 17 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115 w godzinach od 10:00 do 13:00.

Każdy podmiot może zgłosić dwie osoby, przy czym druga — a w sytuacjach szczególnych również kolejna — zostanie zakwalifikowana w miarę dostępności miejsc (decyduje kolejność zgłoszenia). Wyniki rekrutacji, wraz ze szczegółowym programem będą przekazywane uczestnikom drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane do kontaktu lub telefonicznie. Organizator zapewnia drobny poczęstunek w formie bufetu kawowego.

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: ksow@wrotapodlasia.pl, bądź telefonicznie pod nr 85 665-42-07 w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.

Informacji telefonicznych udzielają pracownicy SR KSOW: 85-66-54-207 lub – 212.