Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 roku

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Z/IV/08/10 w sprawie terminu zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 26 października 2010, zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 roku (piątek) o godzinie 16:00 w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 (budynek Dworku Myśliwskiego).

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 18 lutego 2010.

  3. Omówienie niezbędnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikających ze zmian w Rozporządzeniach w ramach działań „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności oraz aktywizacja” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przygotowanych przez Zarząd w dniu 26.10.2010

  4. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zamknięcie Zebrania.