Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13.06.2024 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 13 czerwca 2024r. o godzinie 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023r. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024r.
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Poniżej do pobrania materiały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: