Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. , Biuro w Turośni Kościelnej, 26.02.15