Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz spotkanie Zarzadu

W dniu 27 lutego 2008r. w Gimnazjum w Turosni Koscielnej o godzinie 16:00 odbedzie się Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Narwianska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Po zakonczeniu spotkania odbedzie sie zebranie Zarzadu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
Wszystkich czlonkow Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy!