Warsztat refleksyjny

W dniu 14 lutego 2018r. w siedzibie LGD N.A.R.E.W. odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.
Wnioski wyciągnięte z warsztatu refleksyjnego przyczynią się do usprawnienia mechanizmu wdrażania strategii LSR oraz ustaleniu dalszego kierunku działań.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego, a także osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym.