• Bez kategorii

Wielkanocne Spotkania Artystyczne „Wokół Palmy Wielkanocnej” oraz „Wokół Jaja Wielkanocngo”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Kampanii motywacyjnej na rzecz zwiększenia uczestnictwa w realizacji LSR zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia na Wielkanocne Spotkania Artystyczne pn. „Wokół Palmy Wielkanocnej” oraz „Wokół Jaja Wielkanocngo”.

Spotkania odbędą się w dniach:

  • 6 kwietnia 2019r. w godz. 9.00- 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej
  • 6 kwietnia 2019r. w godz. 14:00-17:00 w siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie
  • 9 kwietnia 2019r. w godz. 17:00-20:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

k5.jpg

Będzie to okazja do przypomnienia tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz wykonania pod okiem instruktorów Kart, Jaj i Palm Wielkanocnych .

Udział w warsztatach plastycznych jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefoniczne pod nr 85 650 51 04 do dn. 5 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 lub mailowo u.mularczuk@stowarzyszenienarew.org.pl

Załączniki: