Wizyta studyjna pn. „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie LGD Fundacja Biebrzańska” – 28 kwietnia 2015 roku

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia na wizytę studyjną pn. „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie Fundacji Biebrzańskiej”, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) na terenie działania zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska”.

Wyjazd ma celu zwiększenia aktywności mieszkańców naszej Lokalnej Grupy Działania, przybliżenia im możliwości wykorzystania potencjału obszarów wiejskich oraz wymianę doświadczeń i zwiększenie wiedzy nt. Ledera poprzez poznanie dobrych praktyk i działań zrealizowanych w okresie 2007-2013 na terenie innej Lokalnej Grupy Działania z województwa podlaskiego.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia na podstawie karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać: na faks 85 650 51 04 lub na adres mailowy /biuro@stowarzyszenienarew.org.pl/ lub też złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej do 24 kwietnia 2015 roku do godziny 15.00

Do pobrania:

  1. Program wizyty

  2. Karta zgłoszeniowa

Ze względu na to, iż część spotkań odbywać się będzie w terenie, prosimy o dostosowanie ubioru do pogody w dniu wyjazdu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!