Wizyta studyjna pn. „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie LGD Fundacja Biebrzańska” – 28 kwietnia 2015 roku

28 kwietnia 2015 roku (wtorek) 19 osób reprezentujących wszystkie trzy sektory wchodzące w skład partnerstwa N.A.R.E.W. wraz z pracownikiem Biura odbyło wizytę studyjną na terenie działania zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska” pn. „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader na terenie Fundacji Biebrzańskiej” .

Spotkanie rozpoczęliśmy przy inwestycjach dokonanych w samym Korycinie. Obejrzeliśmy projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, dofinansowane w ramach działania Małe projekty, Leader, PROW 2007-2013, m.in. „Aktywnie – na sportowo”, „Dni truskawki” oraz projekty realizowane przez Urząd Gminy, czyli m.in. „Utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przy kąpielisku nad zalewem w Korycinie”, gdzie niektórzy uczestnicy wyjazdu próbowali swoich sił na poszczególnych urządzeniach, „Rozbudowa budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych”. Zwiedziliśmy Park Plebański przy Kościele p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, a zakończyliśmy na rynku robiąc zdjęcie przy pomniku Truskawkowej Księżniczce (podobno dotkniecie jej przynosi szczęście).

 

Kolejnym etapem było spotkanie w biurze „Fundacji Biebrzańskiej” w Suchowoli. Nastąpiło tam spotkanie z Panią Anną Wirkowską – Specjalistą do spraw obsługi projektów. P. Ania przedstawiła prezentację nt. działalności Biura LGD „Fundacja Biebrzańska” w zakresie dokonanych działań, dokonała krótkiego podsumowania rozdysponowanych środków, jak również zwiedziliśmy Park Miejski, który został odnowiony ze środków Leadera.

 

Następnie odbyliśmy wizytę w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dolina Biebrzy” we Wroceniu. Gospodarstwo to pozyskało środki na zakup wyposażenia kwatery, w tym na zakup kajaków, rowerów, stworzenie punktu informacji turystycznej – dzięki projektom dofinansowanym w ramach działania „Małe projekty”. Obecni kwaterodawcy mogli podzielić się pytaniami z Panem Robertem, zobaczyć jego pomysły na agroturystykę. Najbardziej podobały się nam tam tratwy do spływu po rzece Biebrza. Kolejnym odwiedzanym gospodarstwem agroturystycznym był „Dom pod dobrą ręką” w Chojnowie. Kwatera ta została wyremontowana i doposażona ze środków Leadera w ramach działania „Małe projekty”.

 

Ciekawym spotkaniem była wizyta w siedzibie Stowarzyszenia Ptaki Polskie w Goniądzu. Odbyła się tam prezentacja projektów realizowanych przez stowarzyszenie w ramach Leadera, tj. projektu „Po drugiej stronie Biebrzy – projekt budowy podstawowej infrastruktury turystycznej, promocji podwodnego szlaku turystycznego oraz wyposażenie świetlicy przyrodniczej w materiały edukacyjne oraz instalacja paneli fotowoltanicznych.

Odwiedziliśmy również Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, gdzie obejrzeliśmy projekty realizowane przez GOK oraz Urząd Gminy i dofinansowanych w ramach działania „Małe projekty” i „Odnowa wsi”.

Wyjazd miał na celu zwiększenia aktywności mieszkańców naszej Lokalnej Grupy Działania, przybliżenia im możliwości wykorzystania potencjału obszarów wiejskich oraz wymianę doświadczeń. Na podstawie przeprowadzonej ankiety 100 % uczestników zwiększyło wiedzę nt. Ledera poprzez poznanie dobrych praktyk i działań zrealizowanych w okresie 2007-2013 oraz określiło, iż doświadczenia pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania są bardzo dużą inspiracją do podejmowania nowych działań już na swoim terenie.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Biura za pomoc w organizacji wizyty, możliwości poznania ciekawych ludzi z pomysłami oraz posmakowania lokalnych przysmaków (pierożków, pyz z mięsem, pysznego ciasta oraz „biebrzańskich napojów” ). Zapraszamy teraz do LGD N.A.R.E.W. !!!