Wniosek o płatność koncową

Projekt Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwianska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach II Schematu Pilotazowego Programu Leader+ dobiegl konca w dniu 14 marca 2008r.

Przedstawiamy dzis Panstwu wniosek o p³atnosc koncowa, zestawienie rzeczowo – finansowe, koncowe sprawozdanie Stowarzyszenia oraz informacja o postepach.
Bedziemy nadal informowac Panstwa o naszych poczynaniach, a takze organizowac spotkania dotyczace opracowania nowych dokumentow aplikacyjnych.
Wszystkim aktywnym Czlonkom Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dziekujemy za wspolprace.