Wybór nowych członków Rady Programowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 grudnia 2012

W dniu 13 grudnia 2012 roku w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. W związku z zakończeniem kadencji Rady Stowarzyszenia przyjęto sprawozdanie z jej działalności za lata 2008 – 2012, które przedstawił Przewodniczący Rady. Wybrano spośród członków Stowarzyszenia nowych członków Rady Programowej. Na koniec spotkania odwiedził nas Święty Mikołaj rozdając wszystkim drobne upominki.

W dniu 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) odbędzie się szkolenie dla członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura z zakresu oceny wniosków, a po nim pierwsze posiedzenie Rady, na którym zostaną wybrane władze Rady oraz nastąpi rozpatrzenie odwołań dt. wniosków z działań: „małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Życzymy członkom Rady udanej pracy w nowej kadencji.