Wybór oferty dot. przygotowania graficznego, wydruku oraz dostawy 3 kompletów pocztówek promocyjnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania graficznego, wydruku oraz dostawy 3 kompletów pocztówek promocyjnych wpłynęły do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 3 oferty.

Po analizie zgodności ze złożonym zapytaniem oraz ceny Stowarzyszenie jako wykonawcę materiałów reklamowych wybrało firmę: FRESHgroup SP. z o.o. z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.