Wybór oferty dotyczący oferty dotyczący przygotowania i wydruku kart świątecznych na 2014 rok

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania projektów graficznych, przygotowania do druku, druk i dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego kart świątecznych na 2014 do dnia 24 listopada 2014 roku do godziny 15.00. wpłynęły 4 (słownie: cztery) oferty (przedstawione poniżej według daty wpływu):

  • Oferent nr 1: „Dźwignia Handlu” z Krakowa (21.11.14 godz. 15:14) – cena brutto całości zamówienia: 2 361,00 zł
  • Oferent nr 2: „Arfa s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz” z Lublina (24.11.14 godz. 12:07) – cena brutto całości zamówienia: 713,40 zł
  • Oferent nr 3: „FRESHgroup Sp. z o.o.” ze Śremu (24.11.14, godz. 13.40) – cena brutto całości zamówienia: 602,70 zł
  • Oferent nr 4: „Lukstar. Studio Reklamy” z Zduńskiej Woli (24.11.14, godz. 14:40) – cena brutto całości zamówienia: 1 488,30 zł

Po analizie cenowej oraz jakości / wyglądu wykonanych dotychczas kart pocztowych jako wykonawcę wybrano Oferenta nr 2, z którym zostanie podpisana Umowa na wykonanie zamówienia.

Dziękujemy pozostałym oferentom za zainteresowanie i złożenie ofert.