Wybór oferty na przygotowanie i wydruk pocztówek promocyjnych MOBI

W odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące przygotowania i wydruku pocztówek promocyjnych MOBI do dnia 03 lipca do godziny 15.00 wpłynęło łącznie 18 ofert.

 

Po analizie cenowej, jako wykonawcę, wybrano została Firma „AWI-GRAF Kopytowska Iwona” ze Szczecina, która wykona powyższe zamówienie.

 

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie ofert.